تبلیغات
فصل سرد - ...11...
فصل سرد

دوباره شمعدانی كاشتم.سال قبل هم توی گلدانم كاشته بود كه نمیدانم چرا خشك شد!

احساس كردم احتیاج دارم به اینكه یك چیزی در كنارم باشد كه جریان داشته باشد مدام.

نه از جنس آدم ها، نه! یك چیزی مثل همین شمعدانی كوچك ، یك جریان مداوم اما آرام ،

 بدون هیاهو، بدون اینكه فكرم مشغولش شود در كنارم باشد،رشد كند،نفس بكشد و 

من حس خوبی پیدا كنم از این بودن !

 آدم ها به دلخوشی های كوچك نیاز دارند.حتی به نظرم گاهی تاثیرشان از یك اتفاق ِ 

خوب ِ بزرگ هم بیشتر است.چون دم دستی ترند.بودنشان به تو بستگی دارد نه به 

شایدهای دور! و حالا هر روز نگاهش میكنم و  دورش میچرخم و منتظر گل های

 سرخش میمانم.
نوشته شده در 3 اردیبهشت 91 ساعت 01:34 بعد از ظهر توسط مهسا نظرات |

اخرین مطالب
...40...
...39...
...38...
برای پاییزی که همیشه شبیه همان روز است...
...برای بیست و پنج سالگی...
...37...
...36...
...35...
...34...
...33...
...32...
...31...
...30...
...29...
...28...