تبلیغات
فصل سرد - ...13...
فصل سرد

یكبار توی یك فیلمی میگفت: هر آدمی فكر میكند كه دنیا در حال روایت كردن 

داستان زندگی اوست! و این بدجور واقعیت دارد.این كه همیشه فرض را بر این 

گذاشتی كه همه ی زندگی، مثل زندگی ِ تو جریان دارد و لی گاهی كه سرت را 

بالا میگیری  میبینی كه نه! دنیا هزار جور روایت بلد است از زندگی.و همه ی زندگی 

اینی نیست كه تو برای خودت ساختی و باورش كردی.حالا من مدتی افتادم به 

جان ِ خودم و زندگی م.نه میتوانم با همینش كنار بیایم و نه توان تغییرش را دارم.

نه دلم میاید از این عادت به آنچه باورش كردم دل بكنم و نه آرام میگیرم به همین! ...

ای كاش میشد آرام بگیرم و بگذارم كه زندگی كنم.من كه چیز زیادی نمیخواهم.هیچ

وقت نخواستم...

نوشته شده در 13 اردیبهشت 91 ساعت 12:38 بعد از ظهر توسط مهسا نظرات |

اخرین مطالب
...40...
...39...
...38...
برای پاییزی که همیشه شبیه همان روز است...
...برای بیست و پنج سالگی...
...37...
...36...
...35...
...34...
...33...
...32...
...31...
...30...
...29...
...28...