تبلیغات
فصل سرد - ...15...
فصل سرد

مثل همیشه

هیچ كس حواسش به هیچ چیز نیست.دوباره من ماندم تا جبران كنم كم بودنشان را،

نبودنشان و بی فایده بودنشان را!دوباره شروع شد،از فردا باید چند نقش به نقش های 

قبلی ام اضافه كنم.گرچه هیچ وقت تمام نشده بود، من عادت كرده بودم...

نوشته شده در 3 خرداد 91 ساعت 12:19 قبل از ظهر توسط مهسا نظرات |

اخرین مطالب
...40...
...39...
...38...
برای پاییزی که همیشه شبیه همان روز است...
...برای بیست و پنج سالگی...
...37...
...36...
...35...
...34...
...33...
...32...
...31...
...30...
...29...
...28...