تبلیغات
فصل سرد - ...19...
فصل سرد

چون تو را می نگرم

مثل این است كه از پنجره ای، تك درختم را سرشار از برگ

در تب زرد خزان می نگرم

مثل این است كه تصویری را 

روی جریان های مغشوش آب روان می نگرم..
پ.ن) بعضی وقت ها آدم از خسته شدن هم خسته می شود.

از فكر كردن به خیلی چیزها، از ترس های همیشه اش.این ترس ها

 ای كاش نبود.


نوشته شده در 21 تیر 91 ساعت 11:24 بعد از ظهر توسط مهسا نظرات |

اخرین مطالب
...40...
...39...
...38...
برای پاییزی که همیشه شبیه همان روز است...
...برای بیست و پنج سالگی...
...37...
...36...
...35...
...34...
...33...
...32...
...31...
...30...
...29...
...28...