تبلیغات
فصل سرد - ...23...
فصل سرد

بعضی وقت ها فکر میکنم وقت تلف کردن تنها هنرمان شده. دور خودمان میچرخیم 

و یک کارهایی میکنیم که  نشان بدهیم داریم زندگی میکنیم ولی انگار ته همه ش 

خودمان میدانیم که این زندگی نیست.شاید هم هست وما زیادی انتظار داریم.نمیدانم.

واقعا اگر الان از من بپرسند که این کارهایی که هر روز مثل روبوت تکرارش میکنی ، تهش 

یعنی چه یا چرا هیچ حرفی ندارم برای گفتن.حتی دیگر شعار دادن هم  بلد نیستم.قبلن

 بلد بودم .دوست دارم اینجا اعتراف کنم.اسمش را درد دل نمیذارم چون دوست ندارم.

هیچوقت دوست نداشتم برای کسی دردل کنم حتی کسانی که مثلن خیلی با هم جور 

بودیم که اگر کمی دقیق تر فکر کنم هرگز همچین آدمی نبوده و من خیال میکنم که بوده! 

بچه که بودم کمدی داشتم که چند طبقه بود.یک طبقه اش را برای عروسکم  خانه درست

 کرده بودم.همه جور وسایلی توش چیده بودم و بعضی وقت ها در اتاقم را میبستم و 

مثلن میرفتم خانه ی عروسکم مهمانی ، بعد برایش حرف میزدم و گاهی توی ذهنم او حرف

 میزد و من گوش میدادم و دلداریش میدادم. ولی باید اعتراف کنم که حتی برای عروسکم 

هم همه ی حرف هام را نمی زدم.واقعا نمیدانم چرا.شاید اگر از این روانشناس های فرویدی 

بپرسی ربطش بدهند به یک مشکلی در ناخودآگاهم که هنوز هم هست البته.راستش

 همه ی اینها را گفتم که بگویم دلم  برای کودکیم ، کمدم و عروسکم تنگ شده. برای

 بهانه هایی که داشتم برای زندگی و حالا به سختی بهانه ای جور میکنم. دارم یک کتابی

 میخوانم از اریک فروم (گریز از آزادی ).مردمی را توصیف میکند که خودشان از آزادی فرار 

میکنند و اسارت را ترجیح میدهند و از آن احساس امنیت میکنند.یک جاییش میگوید که 

آدم های فردگرای تنها مانده ی دنیای مدرن با 2 چیز از پوچی میگریزند.کار مولد و عشق! 

هرچه فکر میکنم میبینم به سختی میتوانم این بهانه ها را جور کنم.پ.ن ) 
که‌ایم و کجاییم
چه می‌گوییم و در چه کاریم؟پاسخی کو؟به انتظارِ پاسخی
عصب می‌کِشیم

و به لطمه‌ی پژواکی
کوهوار
درهم می‌شکنیم.

                                  شاملو

نوشته شده در 20 مهر 91 ساعت 05:05 بعد از ظهر توسط مهسا نظرات |

اخرین مطالب
...40...
...39...
...38...
برای پاییزی که همیشه شبیه همان روز است...
...برای بیست و پنج سالگی...
...37...
...36...
...35...
...34...
...33...
...32...
...31...
...30...
...29...
...28...