تبلیغات
فصل سرد - ...25...
فصل سرد

ﺑﺎﺯ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺩﺍﻣﻪﯼ ﺑﯽﺩﻟﯿﻞِ ﺩﺍﻧﺎﯾﯽ
ﺗﻤﺮﯾﻦِ ﺍﺳﺘﻌﺎﺭﻩ ﮐﻨﻢ.

سید علی صالحی
نوشته شده در 19 آبان 91 ساعت 03:30 بعد از ظهر توسط مهسا نظرات |

اخرین مطالب
...40...
...39...
...38...
برای پاییزی که همیشه شبیه همان روز است...
...برای بیست و پنج سالگی...
...37...
...36...
...35...
...34...
...33...
...32...
...31...
...30...
...29...
...28...