تبلیغات
فصل سرد - ...32...
فصل سرد

هرگز فوراً بدبختی کسی را باور نکنید،

بپرسید که می تواند بخوابد یا نه ؟

اگر جواب مثبت باشد ، همه‌چیز روبراه است . همین کافی است!

سفر به انتهای شب
لویی فردینان سلین

نوشته شده در 18 فروردین 92 ساعت 01:14 قبل از ظهر توسط مهسا نظرات |

اخرین مطالب
...40...
...39...
...38...
برای پاییزی که همیشه شبیه همان روز است...
...برای بیست و پنج سالگی...
...37...
...36...
...35...
...34...
...33...
...32...
...31...
...30...
...29...
...28...