تبلیغات
فصل سرد - ...34...
فصل سرد

آدم ها به راحتی آب خوردن غرق می شوند.دقیقا به همین راحتی! یک جوری

که وقتی به خودشان آمدند که چندمتری زیر آب رفتند و کار از کار گذشته.غرق

می شوند و یادشان می رود شنا بلدند. یادشان می رود که قرار بود بروند ، بروند

و آنقدر بروند که ساحل را نبینند.آدم های ساحل را نبینند.شنا کنان بروند برسند به

جایی که دوستش دارند.که شب هایی که حالشان خوب بوده خوابش را دیده اند ،

حتی خواب آدم هایش را ولی تا آمدند از خوشی لبخند بزنند بیدار شدند، بعد 

شک برشان می دارد نکند اصلن دور نشدند،نکند غرق شدند ، همانجا ، لب ساحل ، 

نرفته غرق شدند.چون یادشان رفته بود شنا بلدند و قرار بود بروند...اندوه من

هیاهو نیست ،

همه سکوت است!*

*fabio mattiaنوشته شده در 3 اردیبهشت 92 ساعت 09:27 بعد از ظهر توسط مهسا نظرات |

اخرین مطالب
...40...
...39...
...38...
برای پاییزی که همیشه شبیه همان روز است...
...برای بیست و پنج سالگی...
...37...
...36...
...35...
...34...
...33...
...32...
...31...
...30...
...29...
...28...