تبلیغات
فصل سرد - برای پاییزی که همیشه شبیه همان روز است...
فصل سرد

چراغ چهار راه قرمز بود.از خیابان گذشت.آخرِ همان خیابان خورشید داشت غروب می کرد،

رو به رویش رنگ کوه نارنجی شده بود. پیاده رو را تازه سنگ فرش کرده بودند.پارسال 

همین جا بود که پایش روی موزائیک های شکسته لغزیده بود، آب ِ بارانِ جمع شده 

پاشیده بود روی لباسش.لبه ی جدول نشسته بود ، دلش خواسته بود گریه کند .هنوز هم فکر 

می کرد آن روز باید گریه می کرد.اشتباه کرده بود.حواسش جمع بود درست روی 

سنگفرش های مربع راه برود.خطا بود اگر پایش را بیرونشان می گذاشت..


نوشته شده در 8 مهر 92 ساعت 08:45 بعد از ظهر توسط مهسا نظرات |

اخرین مطالب
...40...
...39...
...38...
برای پاییزی که همیشه شبیه همان روز است...
...برای بیست و پنج سالگی...
...37...
...36...
...35...
...34...
...33...
...32...
...31...
...30...
...29...
...28...