تبلیغات
فصل سرد - ...8...
فصل سرد


تو از خورشیدها آمده ای

تو از آینه ها و ابریشم ها آمده ای

در خلائی كه نه خدا بود و نه آتش

           نگاه و اعتماد تو را به دعایی نومیدوار طلب كرده بودم...

"شاملو"

نوشته شده در 20 فروردین 91 ساعت 03:22 بعد از ظهر توسط مهسا نظرات |

اخرین مطالب
...40...
...39...
...38...
برای پاییزی که همیشه شبیه همان روز است...
...برای بیست و پنج سالگی...
...37...
...36...
...35...
...34...
...33...
...32...
...31...
...30...
...29...
...28...